Alumni frm 2005-2007 (L-R) Sun Weiyeh, Liu Bin, Shu Zhigang, Zhao Min, Lee Shaur Yang & Shen Xiaoxin